Flet djali i gruas së gjetur e vdekur në kanal: ‘Nëse nuk vendoset drejtësia e vendos vetë’! Çfarë thotë kryeplaku

Një ngj.arje e rë.ndë ka tro nditur Kuçovën. Fatime Suli 64 vjeçe u gjet e mb ytur dhe gjys e zhv eshur e mb.uluar me gjethe në një kanal uji.

Po licia arr estoi Fetah Marrën 58 vjeç si a.utor të kr imit. Në media u pub.likua lajmi s eshkak ishte një b.orxh që vik tima i kishte marrë gr uas. Por ky version u h odh poshtë nga djali i saj.

Erion Suli, djali i Fatime Sulit, e cila u gjet e paj etë në një kanal në fshatin Kozarë të Kuçovës, ka mohuar ekzistencën e një b.orxhi të marrë nga autori në familjen e tij dhe se autori është me të meta me.ndore. Po kështu ai ka kërkuar d rejtësi dhe nëse nuk vendoset dr ejtësi apo nxirret që 58-vjeçari Mara është me të meta m endore atëherë dr ejtësia i kalon familjes.

Për ngj.arjen ka folur edhe kryeplaku i fshatit Kozare, Jemin Leshi, i cili tha se nuk ka pasur dijeni për ndonjë kon flikt të mundshëm mes vik timës dhe au.torit. Ai tha se 64-vjeçarja Fatime Suli ishte një grua punëtore dhe familja e saj në ha.llin e vetë. Lidhur me autorin, ai tha se je.tonte i vetëm dhe nuk kishte shoqëri. Kryeplaku hedh dy.shime se Fetah Marra ka dashur të abu zojë me 64-vjeçaren dhe teksa ajo ka ref uzuar e ka mb.ytur.

“Me këtë person nuk e dija që të kishte ndonjë kon.flikt. Ai që e ka bërë nuk është shumë në rr.egull, nuk ka as familje. Nuk më shkonte mendja tek ai njeri për këtë k rim. Ajo më është an kuar për pro bleme bagëtish, por me këtë person nuk e dija. Familja e vik timës, familje punëtore, familje në h.allin e vet. Ishte ne rvoz. Ata janë miq dhe me atë takohej shpesh dhe nuk kanë pasur pr obleme. Fetahu nuk dilte në shoqëri, nuk komunikonte. Kishte 10 bagëti e me to me rrej. Mbase ai ka dashur të abu zonte me të se s’ka pasur ar sye tjetër”, tha kryeplaku Jemin Leshi.