Video E pikasën të vetme në lokal dhe e ndoqën nga pas, shqiptari bashkë me shokun p*rdhunon nënën e një fëmije(Emrat)

Autoritetet kro ate njoftuan arr estimin e 2 per sonave, Miroslav Lukic, 29 vj eç dhe shqiptarin Herald Merolli, 31 vj ç, të cilët aku zohen si aut orë të p ërdh unimit të një vajze 28-vje çare it aliane verën që la më pas. E reja e cila kishte shkuar në Kroa ci për p ushime, sipas mediave italiane, është ende duke u riku perua nga ngja rja tr onditëse.

Ngjarja: E reja kishte shkuar në Kroaci për disa ditë pu shime tek motra e saj, e cila është e martuar me kroat dhe prej pak kohësh ishte bërë nënë. Një mbrëmje, 28-vje çarja nga Bassano, kishte dalë me ku natën dhe disa mik esha të saj, në një moment u gjet vetëm në një lokal në qendër të qytetit. Në këtë pikë iu afruan dy djem, që e reja nuk i njihte.

Ata iu afruan në mënyrë insistuese dhe më pas kur ajo u përpoq që t’i lar gonte, e ndoqën nga pas dhe e nd aluan në një zonë ku nuk kishte lë vizje. Ata e zunë në një cep dhe abu zuan me të. 28-vjeç arja p ësoi edhe p lagë të shumta.

Ajo përfundoi në sp ital dhe më pas bëri d eno ncim në po lici: Het imet u përmbyllën me arr estimin e dy të rinjve.