Nuk e kanë lejuar? Zbulohet gjendja e moderatores, Anaidi rrëfen komunikimin me Bora Zemanin pas spektaklit ku Donaldi u nda përfundimisht me të

Beatrix dhe Donaldi mbrëmë folën gjerë e gjatë rreth asaj që po lind mes tyre. Aktori u nd al te gjithë rrugëtimi “i ndje njave” të tij brenda këtyre 60 ditëve, ku mes të tjerash u shpreh se ka pr itur një shenjë nga Bora. Mirëpo, Arbana i tha se ajo she njat i ka dhënë j ashtë dhe se mbrëmjen e djeshme nuk e kishte pranuar ftesën për tu përba llur me Donaldin.

Nga ana tjetër, Bora vijon të qëndrojë në he shtje dhe gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka bërë asnjë rea gim. Madje, nuk ka qenë aktive as në rrje tet sociale. Mirëpo, Anaid Kaloti, një nga fituesit e “Big Brother Albania” ka treguar se mbrëmë pas spekta klit ka komunikuar me moderatoren dhe se ajo i ka thënë se ka das hur t’i jepte Do naldit një shenjë, por nuk është lejuar nga prod uksioni.

Në një video live në I nstagram, Anaidi tha:

“Unë sapo kam komunikuar me Borën dhe në fakt më ka thënë dhe më parë, që është përpj ekur të komunikojë me Donaldin, por nuk është l ejuar nga pro duksioni. Nuk është e vërtetë që Bora nuk është mu nduar të japë një she një.”