“Më ka ardhur ndonjë gjë?”/ Donaldi shfaqet tepër i frustruar: Po dal unë i keqi

Donaldi ka qenë shumë i shqe tësuar në li dhje me gjithë situatën që nd odhi gjatë spe ktaklit të mbrëmshëm.

Në një bisedë me Antonelën ai u shpreh se sipas njerëzve po dilte ai i k eqi.

‘Po dal unë i k eqi,thjesht kam p uthur,thjesht kam dhu ruar sepse ashtu e kam ndjerë.Cfarë letrë duhet të dërgoja unë jasht.Nuk isha unë ja shte 8 mu aj,më ka ardhur ndonjë gjë?Nuk dua që asnjeri të nd ihet k eq,as kjo vajza brenda as ajo ja shtë,”-tha Donaldi.

Antonela u shpreh se ajo e kupton shumë mirë atë dhe se njerëzit nuk janë në brendësi të tij të gjykojnë tamam situatën.

“Ti je duke u ndjerë më k eq se të gjithë.E di të kuptoj ëshumë mirë.Është shumë kollaj të kri tikosh njerëzit kur nuk je në atë situatë që unë kurrë në je tën timë s’do të doja të isha në këtët situatë.Njerëzit nuk janë në bre ndësinë tënde ta dijnë si ti ndihesh”,-tha Antonela.