Fotoja e Berishës me Enver Hoxhën? Grida Duma: Betimin e hipokratit ta mbante edhe në parlament; si do e zgjidhin delegatët “non grata”-n me SHBA?

Nënkryetarja e Partisë Demokratike Grida Duma, ka folur për situ atën brenda kësaj fo rce pol itike, ku ka përsëritur th irrjen e saj që mes demokratëve të mos ketë p ërçarje, pavarësisht kompr omiseve që mund të bëhen nga lart.

E pyetur sesi e komenton ajo foton që qa rkulloi në media, ku Sali Berisha shfaqej pranë Enver Hoxhës, deputetja tha në “News24” se doktori me profesionalizmin e tij ka arritur të shërbejë asokohe në B llok.

Pyetje: Si e komentoni foton e Berishës me Enver Hoxhën?

Duma: Nuk shikoj asgjë tek kjo foto. 80% e shqiptarëve kanë jetuar nën sistemin kom unist. Nuk e ka fsh ehur ndonjëherë Berisha që ka st udiuar në Francë.

Ai hyn tek am biciozët. Mendoj që një pjesë të be timit të hipo kratit duhet ta kishte mb ajtur edhe në pol itikë, por nuk e mba jti. Me profesionalizmin e tij ka arritur deri aty që të jetë pjesë e mjekëve që kanë shërbyer në bllok. Shqipëria ka ardhur në një moment që njerëzit që kanë punuar në sistemin ko munist e kanë brenda tyre formësimin e atij sistemi dhe kjo ka nd ikuar në lid ershipin e tij të Partisë Demokratike.

Ndërsa për kuvendin e 11 Dhjetorit Duma u shpreh se e sheh si një pe ngmarrje të PD-ë. Sipas saj është e rë ndësishme të dihet se nëse sipas sk enarit të tyre kë rkojnë shka rkimin e Lulzim Bashës, në 11 dhjetor duhet të japin qën drimin e tyre mbi vendimin e SH B A-ve, pasi në të kun dërt çdo gjë është pe ngmarrje.

Pyetje: Kuvendi 11 dhjetorit?

Duma: Është një akum ulim foltoresh, do të p rodhojë një p engmarrje. E shkuara nuk është e ardhmja në asnjë ditë të jetës politike. Ajo gjuhë e foltores, ajo po litikë e brohoritjes së li derit pa asnjë kr itikë, ka një pr oblem të madh kur t’i i drejtohesh të njëjtit njeri pas kaq vit esh kur ai nuk ka mbajtur premtimet. Ne po punojmë për Kuvendin e datës 18, delegatët kanë firmosur me shumicë.

Ajo që nuk kuptohet qartë është çështja që me datë 11 do të mblidhen disa njerëz që duan të shk arkojnë Bashën. Në këtë sk enar do të vijë dikush tjetër, ky person apo Berisha vetë çfarë qëndrimi do të mbajnë me vendimin e SHBA-ve? Nëse Berisha u thotë demokratëve se nuk do e njoh vendimin e SH B A-së dhe u thotë demokratëve me mua do rrimë në rrugë dhe mendoni ju se një fo rcë pa ins titucion. Nuk është më çështja se çfarë do të ndodhë me datën 11 dhjetor. Duhet përgjigje se cili është qëndrimi që do mbajnë për vendimin e SH B A-ve.