E zëvëndësuan me Sonila Meçon/ Balina Bodinaku shpërthen keq ndaj Big Brother

Moderatorja, Arbana Osmani, de klaroi se opinionistja Balina Bodinaku do mungojë për pak ditë për shk ak të gjendjes shëndetësore pasi ajo është inf ektuar me c ovid-19.

Mungesa e saj u vu re edhe mbrëmjen që kaloi, ku ajo mungoi në një nga netët më të te nsionuara ku Beatrix dhe Donaldi folën për herë të parë për li dhjen e tyre.

Por menjëherë pas mbrëmjes, Balina u shf aq në një VIDEO LIVE në In stagram me ish-banoren, Sheila. Balina u shpreh se nuk i pë lqeu aspak nata e dj eshme dhe se produksioni dhe opinionistët e trajtuan si një gj yq moralist sipas saj.

Ajo gjy koi dre jtpërd rejtë Arbrin dhe Sonilën duke u shprehur se i kanë kë rkuar llogari Donaldit dhe Beatrixit si në kom unizëm dhe se kjo nuk u duk aspak e drejtë.

Balina zb uloi gjithashtu se do të kthehej në program ditën e martë dhe se gjendja e saj shë ndetësorë është përm irësuar.