Dikur është bullizuar, Arbana Osmani i bën një thirrje publike kryeministrit Rama

Së fundmi, në Francë është miratuar një ligj i ri që do të k riminalizojë b ullizmin në shkollë dhe do të sigurojë trajnime të mëtejshme për mësuesit për të par andaluar ng acmimet. Legjislacioni i propozuar do ta bëjë nga cmimin në shkollë një vepër pe nale spec ifike, për të cilën mund të mbahen përgjegjës ose nxënësit ose stafi i shkollës. Ata që shp allen fajtorë mund të përba llen me gj oba deri në 45 mijë euro dhe tre vjet bu rg.

Ky lajm i ka rë në në sy edhe Arbanës e cila e ka shp ërndarë në In stastory. Dhe jo vetëm kaq, por i ka bërë tag edhe kryeministrit Edi Rama duke i kër kuar që me këtë fenomen të merren masa dhe në vendin tonë. Bu llizmi ka p rekur shumë shoqërinë tonë dhe gjithnjë e më shumë persona të ndr yshme po rrë fejnë eksp eriencat e tyre aspak të bukura.

Kujtojmë se vetë Arbana ka treguar në emisionin e saj “Dua të të bëj të lumtur se edhe ajo ka rënë pre e b ulli zmit. Duke marrë parasysh p asojat e tij urojmë që edhe Shqipër ia të ndj ekë shem bullin e Fr ancës.

/News31