PIaku 85-Vjeçar Që Kërkon Grua: Duhet Që Ajo Të PIotësojë Disa Kushte

Plaku 85-Vj.eçar Që Kërkon Grua: Duhet Që Ajo Të Plo tësojë Disa Kushte

Emisioni “Hist.or.ia ime” në Tv Klan solli ne pah hi.st.orinë e paza kontë të një 85-vj.eçari. Abdulla Cekani r.rë feu në studio se gr.u.aja e tij ka nd.ërruar j.e. të prej 15 v.itesh, dhe që prej asaj dite ai ndihet i ve t.muar.

Je ton me nus.en dhe djalin e tij, por nuk e ka aspak m.irë ma.rrëd.hën.ien me ta dhe keshtu ai ka vend.osur të gjejë një g.r.ua sepse do që të ka.lojë me të pjesën e mb.e tur të je tës.

85-vje.ç.ari i është dre.jtuar programit dhe kë.rk.on që partnerja e tij të plo të.sojë disa ku shte.