‘Ti e shet veten për…’/ Debat i fortë mes Palomës dhe Sheilës në Big Brother: Skuthe, qepe gojën (Video)

Paloma dhe Sheila Haxhiraj patën një d.eb.at të f.o.rtë mbrëmjen e djeshme, i cili kaloi edhe në of.e.ndime. Sipas këngëtares, Paloma shkoi ta përgjojë teksa fliste me Semin dhe Beniadën në dhomë.

Më pas, ajo i ka drejtuar Sheilës disa pyetje, por pa e ditur mirë temën e diskutimit dhe se çfarë ishte thënë mes vajzave. Kjo gjë e ka ac.ar.uar Haxhirajn, e cila e quajti gazetaren “filmaxhie”, “ske.maxhie” dhe e cilësoi si një person që e shet veten për pesë followers-a.

De.ba.ti ag.ra.voi kur këngëtarja i tha Palomës se e vetmja gjë që di të bëjë pas zë.nk.ave është të zërë be, e sidomos vajzën e saj. Kjo dek.lar.atë bëri që Paloma të ng.ri.nte zërin për t’i thënë Sheilës se ajo dhe askush tjetër nuk mund të flasë për të voglën e saj.

Pjesë nga biseda:

Sheila Haxhiraj: S’ke punë të më bësh pyetje mua në një muhabet që nuk je e përf.shirë mi goc dhe rri dëgjon prapa derës, s’ishe fare prezente. Unë po fl.isja me të tjerë.

Paloma: Dua i të dëgjoj.

Sheila Haxhiraj: Ti shiko çfarë bën ti, se unë isha prezente aty.

Paloma: Pse e përf.shive Semin dhe jo Beniadën.

Sheila Haxhiraj: Sepse ishte situatë mes meje dhe asaj. Normal që dëgjove se ishe pas derës.

Paloma: Aty mrapa derës do rri.

Sheila Haxhiraj: Ze içik be tashi se e ke zakon, thuaj për ko.kën e njërit e tjetrit.

Paloma: Ti shif sku.thlliqet e tua.

Sheila Haxhiraj: Unë ça kam t’i them në sy z.emra.

Paloma: Vazhdo kontraktohu, m.err dhe pozicion.

Sheila Haxhiraj: Të paktën sk.emaxhie, filmaxhie si puna jote s’jam. Që e shet veten për pesë follow aty.

Paloma: E shet ti mi shp.irt se ti je e dë.sh.përuar për atë punë. Më lumtë, të gjitha i kam.

Sheila Haxhiraj: Kujto se janë njerëzit idiotë të të kuptojnë ty.

Paloma: Po ti kush je?

Sheila Haxhiraj: Kjo që jam këtu, ta kthej përgjigjen në sy.

Paloma: Zysh Sheila!

Sheila Haxhiraj: Zysh jam, po sk.uthe s’jam!

Paloma: Kuj.d.es me of.en.dime, se s’po të of.en.doj.

Sheila Haxhiraj: Dhe mua mos m’i thuaj këto kështu.

Paloma: Të të vijë zor për betë!

Sheila Haxhiraj: Tu.rp të të vijë ty që zë va.jzën tënde be për buda.lliqe dhe çik.ërrima.

Paloma: Është pj.e.lla ime në fund të ditës.

Sheila Haxhiraj: E ke gjënë më të sh.enjtë!

Paloma: Ik tregoji fytyrën tate publikut se kush je në të vërtet. Sken.ar.iste e fr.i.k.shme je!

Sheila Haxhiraj: Mos më ç.aj k.o.kën!

Paloma: Tu.r.p të të vijë! E para dhe e fundit herë që të dëgjoj të flasësh për fëm.ijën tim!

Sheila Haxhiraj: E ke përmendur vetë!

Paloma: Se ça nxj.err unë nga goja është e drejta ime. Ti mb.y.lle gojën! Është ter.ritori im, jo i yti. Se çfarë përmend e zë be është e drejta ime. Ti qepe gojën! Mb.y.lle gojën! Për fë.mijën time s’të l.joj ty e ask.ënd tjetër.

Sheila Haxhiraj: Për fë.mijën dhe familjen tënde kam re.spekt!

S’kam ne.v.jë të nge.l.et respekti te ty. Për fë.mi.jën tim mb.y.ll go.j.ën. E kam z.ën.ë unë, jam unë e përgje.gjshme. Ça ke, e ke ballë për ballë me mua. Kur s’të pëlqen pyetja ime, thuaj s’dua të ma bësh ti.

Sheila Haxhiraj: Po flas për gjërat që ti thua. Fë.m.ija yt ta ka fal Zoti dhe nuk të kam përmendur kurrë ty dhe askënd. Ti e ke përmendur vetë. Në këtë shtëpi unë përmend fjalët që ke thënë ti dhe çdo njeri.

Paloma: Me fëm.i.jën tim s’të lejoj në mënyrë kategorike. E përfaqësoj unë vetë karakterin tim. S’ke ardhur ti të përcaktosh karakterin tim.

Sheila Haxhiraj: As ti s’ke ardhur të përcaktosh karakterin tim. Ti of.e.ndon veten me s.j.elljet që bën, s’më of.en.don mua, je la.rg shumë, s’kam ng.el të më o.fendosh ti.

Pas këtij ko.nf.likti, Paloma shkoi të qëndrojë vetëm në dhomën e gj.umit, ku edhe shp.ër.theu në lo.t.