Semi acarohet me Fifin me shkop nëpër shtëpi: Larg meje të lutem!

Marr.dh.ë.niet mes Semit dhe Fifit duket se janë përk.e.qësuar kohët e fundit. Ka disa ditë që Fifi ecën brenda shtëpisë së “Big Brother VIP” me një shk.o.p në dorë. E duket se një gjë e tillë e aca.r.on Semin.

Teksa nd.odh.eshin jashtë duke pi.rë cig.are, Fifi nis e flet për sh.er.rin .me Monikën, kur kjo e fundit e ka gju.a.jtur me mand.arinë.

Biseda mes Fifit, Semit, Donaldit dhe Granitit:

Fifi: Ja nisi me mandarine me më gjuajtur

Donaldi: E tillë është gje.ndja, ajo të g.o.det me gjëra ti e go.d.et me gjëra

Fifi: Jo, jo. Nuk jam

Graniti: Edhe ajo po na m.un.gon

Donaldi: Ore pse po thosha nuk fle gjumë pa dëgjuar një “heeejjj”

Semi: Kuj.d.es, kuj.des mos më r.i.h

Fifi: Unë mundem me bë.rë s.h.err me fjalë, po unë me u k.a.p e me bë.rë sk.e.na, s’kam bërë kurrë e kurrë s’do bëj. Kështu që të lutem mos e bas.t.rdo muhabetin se nuk më pëlqen

Donaldi: Jo shp.irt nuk po e ba.sta.rdoj unë, ju duket të gjithëve

Fifi: E paskam k.a.pë unë shk.op.in e po ju duket sikur do r.a.h ndonjë

Semi: Ashtu duket

Fifi: Le të tutën, p.rit të shkoj të marr shk.o.pin e tutuni me të vërtetë.

Semi: Iku tani, e agr.a.voi si.tu.atën. Unë nuk qesh me këtë, më vjen k.e.q. Unë do pi këtë ci.ga.ren e do iki të f.le

Donaldi: Si “The Hunger Games”

Fifi: Fi.ks si ajo dua të ng.j.aj

Semi: Larg meje të lutem. Do më dalë prapë ndonjë ëndërr e çu.di.tshme. Duket sikur do r.ah.ësh Monikën me atë shk.op.in kur vërda.lli.sësh

Fifi: A jeni në terezi ju, apo bëni vetë sikur nuk jeni në terezi. Keni pje.rdhë, keni ik nga tr.u.të e k.o.kës. Do .ah unë d.ikë me këtë, për një pjatë? Jeni në terezi? Pse lëshoni llafe ju e ofe.nd.oni njëri-tjetrin, ajo është tjetër send.

Semi: Kuj.des, ku.jdes

Fifi: Kuj.des ti, se veç o.en.duat

Semi: Për çfarë se rri me s.hkop vë.rdallë

Fifi: Rri me sh.ko.p, ke pr.ob.lem ti. Kam ma.r.rë leje

Semi: Unë nuk të shoh dot me atë sh.k.op

Fifi: Mos më shih pra, ndërro rrugë

Semi: Ok nd.ërroj rrugë, nuk me.rrem me ty

Fifi: Është pro.b.lem i imi, kështu dua të rri unë

Semi: Me s.hk.op nuk është mirë të rr.i.sh