Cmenduri në Përputhen. Ja arsyeja e vërtetë pse e larguan Hysenin nga emisioni, paska ardhur edhe policia

Para disa ditësh moderatorja e emisionit “Përp.uthen” ka de.klaruar se Hyseni, konkurenti i cili bëri shumë b.ujë më hyrjen e tij, për shk.ak se ishte ish i d.ashuri i Alvisës, është la.rguar nga ana e produksionit.

Shumë nga poubliku u bënë ku.riozë për të ditur arsyen pse, por Bora nuk dha asnjë shpjegim duke u shprehur se do e zbu.lojmë më vonë se çfarë nd.odhi.

Gjithsesi po përflitet në rrjet se arsye.ja e vërtetë e lar.gimit të tij lidhet me një sh .e.rr të bërë mes tij dhe Brunos.

Sh.eri ka agr. av.uar dhe është dashur ndë.rhy.rja e p.ol.icisë për të q etë.suar situ.atën. Ende nuk ka ndonjë reag.im nga dy protago.nistët Hyseni dhe Bruno, madje as nga prod.uksioni. Prandaj pr.itet që çdo gjë të sq.arohet me kalimin e kohës.