Shqipëria, vend me aktivitet të lartë s izmik: Ja kush jane qytete janë më të rr ezikuara nga të rmetet?

Në mes të prillit të vitit 2019, si. zmo logu i Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, prof.E dmond D ushi, u shpreh për mediat se “Shqipëria po hyn në periudhën e aktivitetit të la rtë si. zmik”. Sigurisht që nuk bëhet fjalë për parashikim – pasi të. rm.etet nuk parashikohen – por për studime.

Sipas profesorit dhe studimeve të shumta, të. rmetet e fu.qishëm e go. da.sin Shqipërinë kryesisht çdo 30-40 vite. Përpara t. ë.r.metit , lë. ku.ndja më e fo.r.të që ka g.o. di.tur vendin ishte ajo e vitit 1979, me mag. nitutë 7.0, me qendër Tivarin dhe Ulqinin, i cili shk a.të.rroi dë m.e të mëdha në Sh kodër.

Qytetet që ndodhen pranë vijës ndarëse mes p ll.akave dhe janë më të rr ez.ik.uara nga tër m.etet janë: Durrësi, Vlora, Shkodra dhe qyteti i Sar.andës. Po kështu edhe zonat e Lushnjes, Elbasanit dhe Dibrës paraqesin rr.e zik.shmëri.

Gjthashtu bëhet me dije se i gjithë Ballkani, sipas studimeve, sidomos Greqia dhe Turqia, është një zonë me akt. i.vitet të lartë si .zmik./albeu.com