Pamjet nga Greqia të rrënqethin/ Shirat nuk po ndalen në Greqi, uji po merr para çdo gjë

Moti i ke.q ka përf.shirë Greqinë me r.e.shje të de.ndura shiu që shk.ak.tuan p ërm.b.ytje në shumë zona. Një autobus me pasagjerë mbeti i b.llo k.uar dhe filloi të zhy.tej në ujë ditën e djeshme, ndërsa pam.jet e nje.rëzve teksa ndi.hmonin njëri-tjetrin për të dalë nga ujë, janë shpërndarë kudo.

Autobusi u zh.yt në ujë në Poseidonos në Paleo Faliro, nën urën në Qendrën Kulturore të Fondacionit Stavros Niarchos, ndërsa udhëtarët në bord for.mojnë një rre.sht, ku të k.apur për dore, dalin në anë të rrugës, ndërsa uji u arrin deri në gju.

Situata është mjaft kr.it.ike edhe në Atika, ku janë përm.bytur disa shtëpi, ndërsa shkollat janë mby.llur. Zja.rr fi.kësit janë në te.rren duke ndih.muar në eva ku.imin e qyte.tarëve, ndërsa i kanë bërë atyre thi.rrje për ku.jdes.

“Ne kërk.ojmë qytetarëve që të jenë shumë të kujd.esshëm dhe të ndje.kin udhëzimet e autoriteteve”, bën thi.rrje Departamenti i Zj a.rrf.ikësve.

Në Kifissos dhe Paraliaki është vendosur nda.limi i qarku.llimit për të gjitha auto.mjetet, ndërsa në disa zona si Elefsina, në qendër të Athinës, Kallithea, Koropi dhe zona e Renti pati edhe ndë.rprerje të energjisë elektrike.