Vuçiç nuk përmbahet dhe tregon ‘dhëmbët’: Do mbroj serbët në Kosovë, shpresoj mos ta shihni sesi…

Pre.sidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç në li.dhje me su.l.min e poli.cisë së Kosovës ndaj ser.bëve dje në veri të Kosovës, theksoi sot se tr.upat e bli.nduara të FSK -së nuk mund të vijnë sipas Rezolutës 1244 pa pël.qimin e NATO -s dhe katër kryetarëve të komunave.

‘‘Ky është inkursioni i tyre i shtatë ose i tetë për të treguar for cën. Çdo gjë që ata mendojnë se mund të bëjnë, le të provojnë dhe të shohin se cili do të jetë re agimi ynë. Dor ëzimi nuk është një opsion dhe na takon neve të lu ft ojmë. është e vë shtirë për ne, unë e di se çfarë të bëjmë. Ne do t’i mbrojmë njerëzit tanë. Pika. Si? Shpresoj që nuk do të keni nev ojë ta shihni kurrë, “- tha Vuçiç gjatë një vizite në fabrikën Brose në Pancevo.

Sipas mediave serbe, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve se si do t’i mb rojë serbët në Kosovë, Vuçiç tha se ata mund të provojnë gjithçka që munden ku ndër ser bëve, kështu që ata do të shohin se çfarë do të nd odhë.

”Ser bët më k uptuan. Unë nuk e thashë këtë nën pr esionin emo cional,”- tha Vuçiç.

Ai vuri në dukje se Kosova nuk ka të drejtë të ketë ush trinë e saj dhe se gjëja tjetër është se “ata po shp ikin F orcat e Siguri së së Kosovës me ndihmën e të huajve”.

Sa i përket Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Vuçiç theksoi se ai e dinte se cilat ishin synimet e tij të vërteta.