Rama bën paralajmërimin e fortë: “Do të çojmë satelitë në orbitë”

Kryeministri Edi Rama, teksa fliste në foltoren e Kuvendit për menaxhimin e kri zës energjetike u nd al te mb rojtja e terr itorit.

Në këtë drejtim ai paral ajmëroi se Shqipëria do të dërgojë në orbitë, duke nisur nga viti i ardhshëm, dy satelitë, të emërtuar “Albania 1 dhe Albania 2”, të cilat do të monitorojnë ter ritorin dhe do të evidentojnë veprimtaritë e kun drali gjshme.

“Shqipëria sot nuk është në atë gje ndjen që ishte para se ju të largoheshit, kur nuk iu financonte njeri dhe u det yruat të bënit akro bacira, si ajo që bëtë me Bankën e Shqipërisë, për të shitur Hotel Dajtin. Ishit duke u mb ytur.

Për të mos folur më pas për energjinë. Atë e çuat në një derexhe që çfarëdo që të bëjmë ne, ju duhet t’i vendosni vetes një moratorium heshtje për 10 vite, e në këtë sallë të jenë ashtu siç vijnë për herë të parë. Ashtu si ngr init kartonin për të mbajtur në këmbë ish-pu shtetin e ‘foltores’. Ju thoni zbrazët. Po çfarë zbrazëm? Ju tentoni të bëni shqiptarët për b udallenj, e përgjithmonë merrni të njëjtën përgjigje. Flisni për ma.sa.kra.

Cilat mas. a. kra? I thoni shqiptarëve këta e shesin lirë dhe e blejnë shtr.enjtë. Ky s’është s.ek.ret, është fakt pu.blik. Kjo ndodh sepse ne nuk kemi ende sot kapacitet për të mbajtur rezerva hidrike përtej limitit të lejuar nga siguria e dig.ave. E kur uji vjen nga qielli më shumë se seç mban ka.paciteti, ne duhet ta de.rdhim. E keni bërë ju. Por ndr.yshe nga ju ne Skavicën e nx.orëm nga sirtari dhe ajo është sot një projekt me SH.B.A që është në pr.oces. Ndërtimi i Ska.vicës do të na bëjnë që të vendosim ne se kur e shesim energjinë, e jo nga halli, por duke ndj.ekur momentin kur kërkesa është më e lartë. Rreth e rrotull ku blihet energjia jonë, moti është i njëjtë. Kur duam ta blemë ne energjinë është gjë tjetër, sepse është piku i thatësirës. Edhe për këtë kemi gjetur zgjidhje të ndërmjetme deri në ndërtimin e Skavicës.

The po bie konsumi? Por ku e bazon këtë? Ku i ke shifrat, faktet? Apo është pll.aka e gramafonit që rrotullohet që nga viti 2013 po njësoj. Si po bie konsumi ku importet pa energjinë janë rritur 87%? Si po bie konsumi kur kursimet e vogla sot në banka janë më lart se ç’kanë qenë ndonjëherë tjetër? E po flas për kursime të njerëzve të zako.nshëm. Më pas vjen e thua që Tuneli i Lloagarsë është dë.m ekonomik. Po në ç’bazë e thua këtë. E ke treguar që me çmimet e rrugëve ke pasur një r.aport shumë më të shtr.em.bër se ari.tme.tikën.

La voce padrone ka ik te foltorja. Ligji i ri për të shm.an.gur ab.u.zimet e tme.rrshme, ka përca.ktuar që çmimi ka vetëm 50% dhe pjesa tjetër janë garancitë e nev.ojshme. The do të blemë drona? Jo, do të blemë drona dhe do të çojmë satelitë në orbitë. Këtë do e bëjmë vitin tjetër, Albania 1 Albaia 2, sepse për ne ky vend nuk është tokë e nxanun.

Na keni lënë një situatë që patjetër do kohë, durim, për të pastruar këtu e atje, s’mbaron, por ne shohim shumë larg. Po të them, që dronët po e po, por edhe satelitët, në mënyrë që kontrolli mbi terr.itorin, mbi tr.afiqet, mbi ku.fijtë, të kalojë në nivelin e tekn.ologjisë dhe të hi.qet nga duart e atyre që kontrol.lojnë me sy, që me thënë të drejtën, kur vjen puna te inspek.torët, janë me v.i.rus edhe ata që kishit ju, edhe këta që kemi ne. Prandaj, sytë për të kontrolluar do t’i çojmë në qiell e do të kontrollojmë nga qielli. Ju qeshni, sepse të qeshurën e keni program partie. Edhe pse sot jeni në kushtet, kur qeshni, sepse nuk q.ani dot”, u shpreh Rama.