Prej rreth 48 orësh pa u parë, Graniti i bën Fifit surprizë romantike (Video)

Pas një pauze katër vjeçare, reality-show BigBrother u rikthye por tani në një format tjetër me personazhe të njohura ‘VIP’. Natën e parë u prezantuan 14 banorë, numër ky që mund të rritet apo zvogëlohet nga eli mi nimet apo hyrjet nga java në javë.

Big Brother VIP po vazhdon të jetë shumë i komentuar për ngjarjet dhe dinamikën e personazheve brenda shtëpisë.

Këngëtarja Filloreta Raçi e njohur me emrin artistik ‘Fifi’ kaloi dy ditë në “dhomën e dë ni meve” së bashku me tre banorët e tjerë; Palomën, Ilirin dhe Arditin pasi kishin th yer disa rre gulla.

Mbrëmjen e djeshme ata janë ribashkuar me pjesën tjetër të banorëve dhe më të lumturit nga ky bashkim ka qenë Fifi dhe Graniti. Dy shja janë takuar menjëherë me njëri-tjetrin mes përqa fimesh e dekl aratash të ëmbla.

Graniti i tha këngëtarës së i është dukur sht rati i saj bosh gjatë këtyre ditëve ndërsa i pyetur nga ajo se sa e ka m arrë malli nga 1 deri në 10, ai tha më shumë se 10.

Po ashtu, Graniti e ka sur prizuar Fifin në mënyrën më të bukur dhe romantike. Ai ka formuar një ze mër me trën dafil e qirinj në shtra tin e saj, duke lënë pa fja lë jo vetëm kë ngëtaren por gjithë banorët.

Fifi dhe Graniti janë komentuar kudo në rrjet si çifti i parë i mundshëm në shtëpinë e “Big Brother VIP”, dhe natën e spe ktaklit të së martës ata pranuan se mes tyre po lind diçka, duke përshkruar ndje sitë me fjalët më të ëmbla.

Graniti dek laroi një ditë më parë se Fifi i ishte gj endur pranë në momente tri shtimi e më rz ie, ndërkohë kën gëtarja, nga ana tjetër, tha se e shihte modelin si një “mbur ojë”.

Video Player
Prej rreth 48 orësh pa u parë, Graniti i bën Fifit surprizë romantike (Video)

Prej rreth 48 orësh pa u parë, Graniti i bën Fifit surprizë romantike (Video)