Piktori 30-vjeçar humb jetën nga covidi, babai i tij rrënqeth me fjalët: Ike në lule të rinisë

Piktori Kristi Baba ka nd.ërruar j.e.të nga c.o.vid në mo.shën 30-vje.çare.

Ba.b.ai i tij përmes një postimi në rr.je.tet so.ciale shkruan se dj.ali i vetëm u n.da nga j.e.ta në lule të rinisë.

“Me hi.dh.erim te th.elle dhe dhim.b.je te madhe ju njoftojme se djali yne i vetem Kristi Baba pi.kt.or u n.d.a nga j.e.ta ne moshen 30 vje.care ne lulen e rinise duke mos e f.i.tuar be.te.jen me co.v.idin.

Ti per ne ishe je.t.a dielli ishe ajri ishe dr.ita e shte.pise. Tu sh.u.an gjithe enn.drrat e tua dhe perk.ushtimi qe kishe per artin dhe po preg.atiteshe per eks.pozite ne ne.ntor qe qe nuk ja ar.rite.

Gjithë en.drrat tua u p.re.ne ne mes. Biri yne p.u.shofsh ne pa.qe! Qofte i pa.ra.jses! Drite i pas.te shp.irti! Ceremonia mor.tore do te zhv.illohet ne.ser me dt. 15.10.2021 nga ora 10 deri 12 ne ho.llin e hotel in.ternacional” shkruan ai.