‘Nuk jam xheloz’/ Bashkëshorti i Palomës tregon për eksperiencën e re të gruas: I kam thënë shko se je për këtë format

Bashk ëshorti i gazetares së Njohur, Palomës ka folur në li dhje me hyrjen e saj në “Big Brother Vip”. Alandy ndonëse me nota humori ka treguar se që kur bash këshortja e tij ka hyrë në shtëpinë e vëllait të madh, të gjitha punët i kanë mb etur atij.

I pyetur në lidhje me pjesën nëse po pr et që të ele mi nohet Paloma dhe të lir ohet fluksi i punëve, Alandi u shpreh se: Jo. I kam thënë që në fillim shko se je për këtë fo rmat, sepse është aktive, ene rgjike dhe ka ba tuta. I thashë thjesht që është karakteri dhe i duhet këtij formati. Nuk e di nëse do pëlqehet nga njerëzit dhe do votohet por shpresoj që të qëndrojë sa më gjatë në shtëpi, pse jo.

Ndërsa, sa i përket pjesës së xhe lo zizë ai ka thënë se është një per son i q etë dhe m err çdo gjë me da shuri.

“Jo. Nuk është xh elozia një faktor, nuk jam bërë xhe loz, por normal që jam aty ku duhet, pra e ka një limit edhe xh el ozia. Unë jam shumë i qe të, e marr me da shuri dhe pa sion çdo gjë. Më ka mër z itur në shumë momente që ka folur më shumë seç duhet, nuk ka shpjeguar siç duhet situ atat por i ka rë në shkurt dhe njerëzit janë ke qku ptuar”, ka shtuar ai.

Paloma dhe Ala ndi, së bashku janë pri ndër të va jzës 6-vj eçare të qua jtur Luna.