Kjo nuk pritej! Pas shumë ofendimeve, Edi befason dhe i këkon falje Adës

Më në fund falja e shumëpritur erdhi!

Edi i ka kërkuar falje Adës këtë puntatë të Për’p uthen pas shumë ofen dimeve.

“Unë gab imet i shoh shumë vonë dhe dua që t’i kë rkoj Adës falje shumë për atë ofe ndim që i kam bërë. Nuk e di se cili kam qenë ato dit. Dua t’i kër koj falje për gjithë ofe ndimet që i kam thënë”, tha Edi.

“Falj en e pran oj por vetëm për res pekt por nuk dua më as t’i flas asgjë”, tha Ada.