“Isha në krizë identiteti”, Arjola bën rrëfimin rrënqethës: Abortova binjakët

Ky edicion i ‘’Big Brother Vip’’ më shumë se gjithçka tjetër ka shëb.yer për të treguar anët nj erëzore dhe përditshmërinë e shumë personazheve që pub liku është mësuar t’i ndj ekë vetëm nën filtrin e spe kt aklit dhe ekranit.

Të shumta kanë qenë rastet kur ata kanë nd .arë me njëri-tjetrin ekspe rienca, vë .shtirësi dhe moment të tjera të rën. dësishme nga jeta e tyre.

Përgjatë mëngjesit të sotëm ishte Arjola ajo që rr .ëfeu për disa prej banorëve se ka vua. jt.ur nga dep. r.esioni si pa .s.ojë e nda rj.es nga ba.b.ai e tre f .ëmi.jëve të saj.

Më tej ajo tregoi se njëkohësisht me këtë periudhë të vë. shtrë ishte edhe sht. at.ëzanë me bin.jakë, të cilët si rrje.dhojë e situatës vend.osi që t’i abo.rt.onte.

‘’Shkova tek mj.kja dhe i thash që s’mund t’i li.nd këta fë .mijë dhe të lutem mi h.i.q. Gë.nje.va dhe thash se b.a bai i tyre ishte dakort por për shkak të një udhëtimi pune nuk ishte prezent’’,- rr. ëf. eu ajo.

Arjola shtoi se kjo periudhë nuk zgjati pak, edhe gjatë sht atë.zan isë së saj të k.atë.rt aktorja pr.anoi se ka kon .sumuar paf.und al .ko .ol dhe c.igare derisa edhe njëherë ka te.n.tuar të vr..a.së ve.ten nëp.ër.mjet mb.id.o.z.ës në il.a.çe.