E rëndë! Shpërthim i fortë në pallat, merr flakë ndërtesa, raportohet për disa humbje jete

Së paku 46 pers.ona hu .mbën je .tën nga zj .a.rri që shp. ër t heu në një ndë.rtesë 13-k.atëshe në jug të Taj.vanit, njoftuan të enjten zyrtarët e këtij vendi.

Sipas tyre, dhjetëra të tje.rë mor.ën p .l .ag ë të r.ë.nda. Departamenti lokal i z .ja.rrit tha se ndërtesa e banimit dhe tregtare në qytetin Kaohsiung u përf.shi nga fl. akët në orët e para të mën.gjesit.

“Zj. arri ishte jasht.ëzako.nisht i eg.ër dhe sh. k. atër roi shumë kate”, thuhet në dek.laratë. Zj .ar.rf.ikësve iu deshën më shumë se katër orë për. të s. h .ua r. zj. a.rrin.

Shk.aku i in ci.d entit është ende i pa.qartë dhe he.tuesit ndo.dhen në ve.ndngj.arje. Ndërtesa ishte rreth 40 vjet e vjetër, me dyqane në ka.tet më të ulëta dhe me apa.tamente sipër. /Rel/