E dhimbshme! Aksidenti në Itali/ Ndërron jetë në spital 11-vjeçarja shqiptare

Ka hu.mb.ur je.tën pak pas mesnate në repa.rtin e rea.nima.cionit në sp.italin e Padovas 11-vje.çarja Emanuela Brahja, e cila ishte vik timë e një ak.sid.enti të hënën në mbrëmje, vetëm pak metra larg sht.ëpisë së saj, në Reschigliano.

Shtëpia është mbushur me të afërm rezidentë në Itali, por edhe të tjerë të ardhur nga Shqipëria pas aks.id.entit, me shpresën që Emanuela do t’ia dilte mbanë.

E li.ndur dhe rri.tur në Itali, ajo do të pr.ehet në ve.ndin përtej Ad.riatikut, ku fa.milja banon prej 25 vje.tësh.

Agron dhe Esmeralda Brahja kanë edhe dy v.ajza më të rri.tura, njëra 20 vj.eç dhe tjetra mbush 18 pik.ërisht sot, një ditë në të cilën gëzimi ia ka lënë vendin hi.dhë.rimit.

Dinamika e aksi.de.ntit u bë e qa.rtë që të hënën në mbrëmje. Në orën 19:10, Emanuela po kthehej në shtëpi me biçikletë.

Nga rruga Papa Luciani kaloi në rrugën Pontarola, pak metra larg vijave të bardha, teksa afrohej një f.urgon Mercedes, i drejtuar nga një venecian 36-vje.çar. Ndonëse ishte me shp.ejtësi vetëm 40 km/orë dhe rruga e nd.riçuar, go.d.i.tja ishte e pa.shm.angshme dhe tr.a.uma në k.o.kë f.a.tale për va.j.zën.

Një nga banorët, ndër të parët që shkoi në ve.ndngj.arje, tregon se drejtuesi i mj.etit ishte ulur në rrugë i tr.on.ditur dhe dr.id.hej nga ajo çka kishte ngj.arë. Proku.ror.ia do ta h.et.ojë shk.ak.tarin për vr a.sje rru.g.ore.

Burimi: ilgazzettino.it