Pamje tronditëse! Dy makina “gëlltiten” nga një gropë gjigante me ujë të nxehtë

Dy makina janë “g.ëll titur” në mënyrë mjaft dra ma.tike në gro.pë gji.gante të mbushur me ujë të nxe.htë.

Një Toyota Corolla Spacio dhe një Nissan Juke ranë brenda gr o.pës me ujë të nxe.htë në qytetin e tretë më të madh të Rusisë, Novosibirsk.

Toyota dhe Nissan besohej se ishin parkuar jashtë një qendre biznesi kur gr.opa e madhe u shf aq në rrugë.

Fatm irësisht nuk pati vik t.ima në këtë in cid.ent i cili ndo.dhi pasi në.ntokë janë tub aci.onet që fur.nizojnë me ujë të ng.rohtë nj.erëzit për të për.ba lluar të ft.ohtin siberian.

Por ky nuk është rasti i parë, pasi edhe muajin e kaluar makina, aut.obusë dhe kam.ionë u bll ok.uan pasi u ha.pën vr i.mat në rrugët e qy.tetit.

Burimi: themirror

Përktheu dhe përshtati: JOQ ALBANIA