Shqipja i kërkon publikisht lekët borxh, Mevlani: Ajo gënjen, ja si qëndron e vërteta

Mevlan Shaba, ka qenë i ftuar në emisionin “Glamour Zone”.

Pasi zb uloi gjithcka nga jeta e tij private, nga gru aja e tij në Gjermani, e deri tek ndje njat për Ledianën, Mevlani sqaroi dhe hi storinë e lekëve bor xh që i ka Shqipe Hysenaj.

Moderatorja: Mevlan, kam një kër kesë. Mikesha jonë e përbashkët Shqipja, kë rkon lekët që i ke b orxh. I ke m arr 200 euro, kur do t`ia kthesh? I ke m arr lekë xhepi apo si është kjo hi storia e bo rxhit?

Mevlan Shaba: Dua ta sqaroj njëhere e mirë këtë his tori. Nuk i kam m arr lekë xhepi borxh. Ajo ka qenë pjesë e klipit tim ‘Love Story’. Që kur e dëgjoi këtë këngë për herë të parë në grim më tha se dëshironte të ishte pjesë dhe këm bëngulte. I thash që do ta pag uaja njësoj me vajzën tjetër, se Shqipja nuk është më e mirë. Kur përfundoi klipi, e mora me makinë dhe e dërgova në shtëpi.

Kemi qenë poshtë pallatit të saj kur i dhash 200 euro dhe më tha: Jo, nuk të m arr lekë unë ty.

Rregullohemi herë tjetër bashkë. Pastaj si duket më mori i n at se thash unë p ublikisht qe kë rkoi vetë Shqipja të ishte pjesë e klipit dhe filloi të hapi fjalë sikur i kam lekë bo rxh.