Ufo në Elbasan? Qytetarët mbeten pa fjalë dhe filmojnë objektin e çuditshëm në qiell

Disa qytetare ne Elbasan kane mb etur pa fjale kur mbi qiellin e Kodër Krastës kanë parë një objekt të çud itshëm.

Mjaft prej tyre rea lizuan edhe foto e video për të provuar edhe njëherë se jasht ëtokësorët,

Dë shmit arët tregojnë se ishin duke pirë kafe në një lokal në afërsi të Krastës kur rreth orës 23:00 e natës kur befas nga Kodër Krasta u ng rit një objekt me ndri çim të veç antë. Objekti ka qëndruar për disa sekonda ashtu e më pas u zhd uk në err ësirë, shkruan “Klan”.

Të gjithë sa kanë qenë aty janë ngr itur në këmbë duke thë rritur “Ufo, Ufo. Nuk është avion. Shih si ikën”. Madje disa të f rik ësuar kanë lënë edhe lokalin.

Dë shmi tarët kanë realizuar disa foto e video me këtë objekt duke treguar edhe njëherë se në fakt ek spe rienca të tilla po bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe falë tekn ol ogjisë edhe po filmohen.