Thellohet tragjedia në Velipoje, humb jetën Alketa Gjoka

Nde.rron j.ete edhe nena 40 vje.care Alketa Gjoka qe mbeti e plag.osur nga shpe.rth.imi ne Velipoje.

Ajo nuk ka ar.ritur ti mbij.etoje plag.eve te ma.rra, duke nd.erruar je.te ne nje sp.ital ne Itali.

Me heret familja Gjoka hu.mb.i 2 va.za.t, ndersa i vetmi i mbijetuar eshte djali i kesaj fa.milje qe nd.odhet ne sp.ital.