Shumë pak njerëz në botë kanë mundur ta gjejnë ga.bimin në këtë fotografi!

Shikojeni fotografinë dhe mundohuni ta gjeni ga.b imin në këtë foto!

Të gjithë kanë të veshura xhinse dhe bluza: baba dhe djali të bardha, ndërkaq nëna dhe vajzat, rozë.

E gjitha është OK, vetëm një gjë nuk shkon.

A po e shihni se cila?

Vetëm një % e vogël e njerëzve kanë arritur ta gjejnë ga.b imin!

Zgjidhja mëposhtë në f0t0!