E përfshirë në listën e kuqe edhe Armina Mevlani? Gazetari: I refuzohet viza angleze

E përf.shirë në listën e kuqe edhe Armina Mevlani? Gazetari: I refu.zohet viza angleze

Ngushtohet laku/ ARMINA MEVLANIT DHE BAXHANAKUT TË SAJ U REFU ZOHET EDHE VIZA ANGLEZE
***
Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Britania e Madhe u ka refu zuar vizat Armina Mevlanit bashkëje tueses së djalit të Sali Berishës dhe Jamarbër Malltezit, kollovarit të fa miljes Berisha.

Referuar rap ortimeve diplomatike, mësohet se autoritetet e punëve të brendshme dhe emig racionit të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut ua refu zuan në mënyrë permanente hyrjen në territoret e tyre jo vetëm këtyre të dyve por gjithë familjes së ish kryeministrit Berisha.

Lista e ze zë vazhdon të nx ihet më tepër për fam iljen k rim in ale e të korr uptuar dhe gjasat janë që pranverën e vitit 2022 edhe Bashkimi Evropian të mos i lejojë të fu ten në asnjë prej vendeve anëtare.