Ajo e di që djali i saj nuk do j etoj edhe shumë/ Por nëna e re i shet të gjitha vetëm t’i bëj një gjil përë djalit që ai t’i buzëqesh njëherë

Një nënë i bën të gjitha për fëm ijën e saj kështu thuhet. Dhe këtë gjë e ka vër tetuar më së miri një gru gjermane.

Edhe pse ajo e dinte se dja.lit të saj nuk i ka mb etur edhe shumë kohë sepse ai v.u an nga një s.ëmu nd.je e rë n.dë vendosi t’i shi.ste të gjitha vetëm që dj.ali i saj të buz.ëqeshte vetëm një herë.

Pothuajse një vit më parë Xhoni i vogël nga Sebnitz nga Saksonia në Gjermani mori il aç.in më të shtr en.jtë në botë 2 milion euro.