Rr.ëfimi tro.nditës i të riut pas pri.shjes së fejesës së motrës: Nuk i afrohem dot, më që.llojnë me gu.rë

Në studion e emisionit me “Zemër të Hapur” të gazetares Evis Ahmeti u trajtua historia e kon.fliktit fi.zik mes pjestarëve të fami.ljes “Picari” nga Vora

Agimi: Kam vu.ajtur shumë, pasi u rritëm 10-fë.mijë unë kam qenë zot i fa.miljes sepse kam dy vëllezër të së.murë me pro.bleme të shë.ndetit me.ndor. Shtëpia u shit e vjetra dhe unë ika në em.igrim bëra ca të ardhura dhe fillova të ndërtoja shtëpinë në një pronë që unë bleva në Vorë.Unë kam qenë ai që e kam blerë gj.ak.un asaj motre unë kam investuar e kam mbajtur e kam mbështetur. Motra tjetër është shk.ak.tarja

Bashk.ëshortja e Agimit: Jam martuar me Agimin në vitin 99-të. Kur kam mbrritur në atë fa.milje shumë e vu.ajtur me shumë pro.bleme. Unë dhe Agimi u larguam menjêherë në Greqi, ne punuam dhe ndërtuam je.tën atje. U kthyem dhe ndërtuam shtëpinë ku sot është nëna dhe motra e Agimit e cila na ak.u.zon sot për dh.un.ë fi.zike. Unë nuk e kam dhu.n.uar kurrë askënd.

Djali i tezes së Agimit: Mos e nx.irr në.n.ën ja.shtë, sepse ajo është në.na jote, ki ku.jdes kur vepron me në.nën. Shtëpinë e ka mdërtuar Agimi dhe ai e di mirë që unë e dua shumë dhe e respektoj.

Lindita motra e Agimit: Agimi kur u fejua Elisabeta shkoi në fshat edhe e pa që ajo po vu.a.nte dhe ai i q.au hallin. E mori në shtëpinë e tij por tani nuk do ti dali më zot. Fejesa e Elisabetës e bëri mamaja, por Agimi kur shkoi në shtëpinë e saj e pa në çfarë kushtesh ishte dhe e mori duke i dal zot. Kur është bërë shtêpia dy katëshe dhe ka qënë babai gjallë kur u ndërtua kati i parë.