Momentet kur bashkëshorti vr.à.sès ngushëllon nënën e Karolinës në memorial, disa orë para se të pranonte kr.ì.mìn (video)

Ky është momenti kur bashk.ëshorti i 20-vje.çares së ndjerë Caroline Crouch përqafonte në.nën e vi kti mës në shërbimin e djeshëm memorial, disa orë para se të pranonte vr asj en e saj në po.lici.

33 vj.eçari Babis Anagnostopoulos, kishte shkuar në ishullin Alonissos – ku ishte rritur Caroline – për të marrë pjesë në shërbimin memorial bashkë me fa.miljen e gr.uas, para se të paraqitej për thi.rrjen në p.olici si i dy.shuar, shkruan DailyMail.

Në pa.mjet e regjistruara para largimit të Babis, ai i thotë familjes së Caroline se “duhet të paraqitet në po.lici për të identifikuar një tjetër të dy.shuar” të arr.e.stuar.

Por në fakt ai që pol.icia donte të identifikonte ishte vetë Babis – i cili pas një ma.rrje në pyetje maratonë prej disa orësh, pranoi kri mi.n e papr.ecedentë.

Poli.cia njoftoi dje vonë se Babis ka mby.tur duke asf.iksuar Caroline gjatë një she rr.i në shtëpinë e tyre, në orët e para të 11 majit, pasi ajo kërc ënoi të lar.gohej nga shtëpia me bijën e tyre të vogël.

Detektivët thanë se më pas ai kishte hartuar his.torinë e kom.plikuar për gra bi tjen në orët e para të mëngjesit, duke përf shirë dhe mb.ytjen e q.enit të shtëpisë, një husky shtatë-muajsh, dhe ta va.rte t.ru.pin e tij në parmakë – një akt i tjetër i tme rr.shëm për të faj.ësuar gra bi.tësit ine.kzistentë.

Trill.imet e Babis përf.shinin gjithashtu ak.uza ut.opike se tre burra kishin lidhur gr.uan e tij, kishin kërc ënu.ar me ar më bi.jën e tyre të vogël, mb.ytën Caroline dhe u larguan me rreth 15 000 euro, në hist.orinë sho.ku.ese që tro nd.iti Greqinë dhe rajonin.

Por detektivët thanë se të gjitha këto ishin tr.illime që u shembën përdhe me mbledhjen e të dh.ënave, sidomos nga ora e Caroline, ku një program stërv.itor “fitness” tregonte se zemra e saj kishte nda.luar disa orë para su l.mit të supozuar të gra bit.jes.

Të tjera të dhëna nga celulari i Babis tregonin se ai kishte lëvizur nga papa.fingo drejt bodrumit të shtëpisë e më pas përsëri lart, në një kohë kur pretendonte se kishte qëndruar të gjithë kohën i li.dhur te kre.vati.

Ndërsa një kamera sigure në shtëpi tregonte se karta e saj e memories ishte h.equr në ora 1.20 të mëngjesit – përsëri disa orë para nisjes së gra.bi.tjes së pret.enduar nga Babis.

Policia greke prej memorialit të Carolinë mori direkt Babis për ta dërguar në Athinë me helikopter, në një udhëtim të shkurtër në të cilin vr.a.s.ësi kuptoi se laku i ishte shtr.ënguar rreth qa.fës, shkruan rejti vendas Protothema .

Pas ma.rrjes në pyetje Babis rap.ortohet se ishte ne.vr.ikosur dhe u tha me zë ë lartë he.tu.esve: “Unë e vr a.va, do t’ju them gjithçka”

Zyr.tarët thonin se vr as.ësi pranoi kri m.in edhe para se ata të prezantonin të gjitha pr.ovat e reja.

“Ai nisi të flasë sepse kuptoi se ne dinim gjithçka. Ishte sikur donte ta nx.irrt.e jashtë që të qe.tës.ohej. Më pas ai uli ko.kën dhe nd.aloi të f.liste”, tha ofi.ceri