Po kërkohet të hiqet fjaIa nënë dhe baba në Shqipëri/ Deputeti i deg jeneron: BoII më, nuk e ndaloj djaIin tim të më thotë baba e nënës, nënë!

Kërkesa e organizatës L GB TI, e cila kërkon që të hiqen emrat NËNË dhe BABA dhe të zëvendësohen me emërtimet “prind që lind nr.1” dhe “prind nr.2”, ka n.gjallur de.ba.te të forta në opinionin publik.

Deputeti i Kuvendit, Andi Përmeti, ka re.aguar as.hpër në lidhje me këtë kërkesë, duke e cilësuar të tepërt, ndërkohë që thotë se kjo k.auzë kërkon që të po shtërojë familjen e shqiptarëve.

Ai sshprehet se askush nuk mund t’ia nd.alojë djalit të tij të mos i thërrasë “nënë”, nënës së tij dhe baba atij.

Postimi i plotë: Per kon.ceptin Nënë dhe konceptin Baba!

Gjate jetes sime jam ndeshur shpesh me debate, nga me te ndryshmet, deb.ate juridike, de.bate politike, d.ebate sporti, de.bate morali por ku rre me pare nuk kisha ndeshur nje d.ebat kaq te pe shtire, den igrues, te tu rp shme dhe ko.bs.jelles sesa d.ebati i diteve te fundit per te v.r.a re fjalen nene dhe baba.

Ata kane nene e baba. Ata kane f.amilje dhe pad.iskutim kane te drejte te krijojne familjen e tyre, si ata e mendojne, si ata e ndj.ejne por pa u lejuar per asnje cast te nde.rh.yjne dhu nshem ne familjen time, ne familjen e cdo shqiptari.

Nuk ka per te g.uxuar kush te det.yroje djalin tim mos i therrase nene, nenes se tij dhe mua, baba. Kjo tejkalon cdo kauze. Kjo ka te beje me vet themelin e jetes, mbi ate qe ne jemi krijuar dhe rr.itur. Kjo eshte nje ka.uze ku ne si shoqeri duhet te jemi qa.rtazi te p r.ere per te mos lejuar askend te nderhyje dh.u.nshem ne fa.miljet tone. Kjo eshte nje k.auze ku ne qartazi duhet te dis.t.ancohemi nga gjithkush qe kerkon te de.nig.roje, pos.hteroje dhe shk.at.rro.j.e familjet tone. Kjo eshte e teper. M jaf me.