E rë.ndë në autostradën Tiranë-Durrës, 3 makina përf.shihen në aks.ident(Detaje)

Një përp.lasje e fr ikshme ka ndo.dhur sot në autostradën Tiranë-Durrës, ku janë përf.shirë 3 automjete të tipit “Benz” , “Renault” dhe “Volksvagen”.

Menjëherë pas përpl asjes së këtyre 3 automjeteve, makina tip “Volksvagen” është përf.shirë nga fl.akët. Zja.rrëfikëset kanë arritur në vendngjarje dhe po merren me shua.rjen e fla.këve. Deri më tani nuk rap.ortohet për të lën.duar, vetëm dë.me materiale.

Ndërkohë po punohet për zbardhjen e rrethanave të ngja.rjes për të përcaktuar shk.aqet e aksi.dentit.

Njoftimi i Plotë

Rreth orës 08:40, në aksin rrugor Maminas-Durrës, në Maminas, janë përpl asur mjetet tip “Benz” , “Renault” dhe “Volksvagen”, ku ky i fundit ka m.arrë fl.akë.

Shërbimet e Pol.icisë dhe Zja.rrfikëset kanë shkuar në vendngjarje dhe po pu.nojnë për fi.kjen e zja.rrit.

Si pasojë janë shk.aktuar vetëm dë.me mat.eriale. Gru.pi he.timor po punon për sqarimin e rrethanave të ngj.arjes.