Arian Çani: Vendi po dr.ejtohet nga Juri Kim dhe shqiptarët nuk janë gjë tjetër veçse ku.kulla në duart e saj

Vendimi i D.A.SH që shp.alli no.n gra.ta ish-krye ministrin Sali Berisha, duhet që të shq.etësojë më shumë kry.eministrin Edi Rama sesa Berishën, mendon an.alisti Arian Çani.

Siç u shpreh Çani në MCN TV askush nga ata që merren me pol.itikë nuk mund të jenë të gëzuar dhe “duhet të reflektojë thellë që kjo situatë të ma.rrë fund”.

Ai gjithashtu tha se vendi ynë dre.jtohet nga ame.ri.kanët dhe se aktorët po.litikë shqi ptarë nuk janë gjë tjetër veçse kuk ulla në duart e tyre.

“Nuk është ndonjë lajm për tu gëzuar vendimi i D.A.SH, por sigurisht sot mendoj unë, njeriu i parë që duhet të mërz.itet më shumë nuk është Berisha, por Rama.

Sot askush nga këta që merren me poli.tikë nuk mund të jetë i gëzuar, aq më tepër Rama. Duhet të reflektojë thellë mendoj unë që kjo situatë të ma.rrë fund një ditë.

Të gjithë ata që ko nsumojnë po.litikë me siguri duhet të qeshin sot shumë dhe duhet të thonë që sot nuk jemi gjë tjetër veçse sht.eti 52-të i Ame.rikës.

Ky është një vend që drejtohet nga guver nator, që akt.ualisht është Juri Kim dhe shqi ptarët nuk janë gjë tjetër veçse kuk.ulla në duart e tyre. Edhe Rama do të jetë pas njëfarë kohe n.on gr ata nga SH.B.A, dikush mund të thotë është i amn.istuar, por hajt e me.rre vesh”, tha Çani.