A do ma.rrë mandatin e deputtit Berisha pas vendimit të D.A.SH? Ana.listët befasojnë me atë që thonë

Gjatë ditës së djeshme Dep.artamenti Amer.ikan i Sh.tetit njoftoi shp.alljen si të padësh.irueshëm në SH.B.A të ish-krye.ministrit Sali Berisha dhe të fa.miljes së tij, me pretendimin se është përf.shirë në akte korr.upsioni të nivelit të lartë.

Por a do të pas.ohet kjo me një vendim të Berishës për të lënë mandatin e deputetit? Në këtë pikë mendimet duket se janë të ndry.shme.

Diplomati Agim Nesho thotë i bindur se Sali Berisha nuk do të dorëh.iqet nga posti i deputetit në Parlamentin e ri.

“Ai ka kërkuar faktet. do t’i sugjeroja që të qëndrojë. ai ka aksi.onet e tij në politikë dhe as e tund fare kjo gjë”, tha dipl.omati në emisionin Opinion.

Analisti Preç Zogaj u shpreh se vendimi i takon Berishës, dhe tha se ai nuk do ti bëjë karshillëk SH.B.A-ve, dhe do tentojë rregullimin e marr.ëdhënieve.

“Me aq sa e njoh unë do të mendohet gjatë dhe nuk besoj se do ta kalojë kaq lehtë dhe do të ma.rrë vendim në funksion të qepjes së marrë.dhënies me SH.B.A. Në tërësi, Berisha ka qenë politikan i orientuar nga euro-atlantizmi, ka pasur zig-zaget e veta në rap.ort me SH.B.A, por në tërësi kam një bindje se ze.mra e tij ka rrahur për euroatlantizmin. Ai do të punojë ta qepë këtë marr.ëdhënie, nuk do t’i bëjë karshillëk SHBA, do ta gjejë rrugën, por se cila do të jetë i takon atij ta mendojë”, tha Zogaj.