Momenti kur djaloshi pakistanez vrapon pas kuf.omës së b.abait të vr.a.rë nga .su.lmet ajrore

Ka filluar va.rrosja e vi.kti.mave të su.lm.eve izraelite në Gaza. Në rrje.tet sociale është pub likuar një video pre.këse e një fë.mijë, i cili e përc.jell drejt va.rrit ba.banë e vr.arë

Djaloshi që s’mund t’i nd.alë lo.tët shihet duke vrapuar mes turmës së njerëzve derisa arrin te personat që po e bartnin tru pin e ba bait të tij të paje të.

Ndonëse disa persona mundohen që ta ndalin, ai vendoset në krye të turmës dhe ecën para dy personave që po e dërgonin kufomën në va rreza.