E rëndë në kryeqytet/ Një grua dhu.n.ohet për 5 ditë nga pesë me.shkuj në një shtëpi të pabanuar

Një grua ka ra.portuar në polici se një person pa dëshirën e saj e kishte dërguar në një shtëpi të pab.anuar në Prishtinë.

Më pas ajo tha se ishte dhu.nuar edhe nga katër persona tjerë.

Sipas saj, të dy.shuarit e kishin det.yruar të konsumonte edhe sub.stanca nar.ko.tike, nga data 30 prill deri më 5 maj.

Pol.icia nuk sqaroi lidhur me ngja.rjen, nëse kemi të bëjmë me një pengm.arrje, sikurse nuk u dhanë det.aje se për çfarë dh.une bëhet fjalë.

Ngjarja po he.tohet nga pr.okuroria.

/a.m/NOA.al