Ish i dashuri i shkon në 10 të natës në banesë, e merr me fo.rcë dhe e bën për sp.ital

Një gr ua nga Prishtina ka deno ncuar ish- të dashurin se e ka ma rrë me fo rcë nga banesa dhe e ka dh u nuar, aq k eq, saqë ajo ka përfunduar në sp ital.

Gr uaja mësohet se është ma rrë me fo rcë rreth orës 22.00 të mbrëmjes së djeshme.

Sipas po licisë, e dhu nuara ndo dhet aktualisht në sp ital ku po me rr ndi hmë mj kësore.

Pas den on cimit të saj në po lici dhe he timeve par aprake, me urdhër të prokurorit, pol icia ka arr itur të arr es tojë të dy shuarin.

Po punohet për motivin dhe zbardhjen e plotë të rrethaneve të ngjarjes, ku shpesh femrat bie vi kt ima.

/a.m/NOA.al