Pas largimit nga Përputhen, Andi ka dy fjalë për Shqipen dhe zbulon detajin që s’e dinim!

Pas lar gimit nga Përpu then, Andi ka dy fjalë për Shqipen dhe zbulon deta jin që s’e dinim!

Në emision dëgjohet Andi të thotë se kur është lar guar Shqipja nga emisioni ka ngr itur gjithë studion në ajër dhe se që në ato momente ka dashur të lar gohet nga emisioni.

“U z una, ng rita studion në ajër kur iku Shqipja. Ajo ka qenë periudha që unë kam dasht me ik nga emisioni”, shprehet ai në promon e emisionit.