Britani e Madhe/Mbyllet v aksinimi më 6 maj, pas kësaj dite pr itet të rikthehet normaliteti në vend

Foto ilustruese
Optimizmi po rritet me planin e vak sinimit në Britani dhe kryeministri Boris Johnson është në prag të hapjes së vendit, fillimisht për sportet në natyrë dhe rikthimin e fëmijëve në shkolla, me shpresën se normaliteti do të jetë i shpejtë në prill dhe maj.
Britania e Madhe do të mbyllë vaks inimin më 6 Maj, pas kësaj dite nis “liria” dhe kthimi në normalitet

BRITANI E MADHE- Mbretëria e Bashkuar do të jetë vendi i parë në Evropë dhe i dyti në botë që pri tet të finalizojë proc esin e vaksin imin ku ndër COV ID19 para mbë rritjes së sezonit të verës. Qeveria britanike ka zbuluar sot se sipas eks pertëve vaks inimi i moshave të rrezi kuara po përfu ndon. Kabineti ka konfirmuar se zgje dhjet në Angli do të mbahen në atë ditë, duke theksuar se qytetarët e vak sihnuar do të kenë një arsye të shkojnë për të votuar me besim.

Optimizmi po rr itet me planin e vak sinimit në Britani dhe kryeministri Boris Johnson është në prag të hapjes së vendit, fillimisht për spo rtet në natyrë dhe rikthimin e fëmijëve në shkolla, me shpresën se normaliteti do të jetë i shpejtë në prill dhe maj.

Vaks inimi k undër CO VID19 ka dhënë efektet e para pozitive në Britaninë e Madhe. Të dhënat e publikuara sot nga NHS, treguan se infek timet ranë me 40% në dy javët e fundit, një tjetër shenjë kjo se kri za po trajtohet. Më 13 janar 2021, në Britaninë e Madhe u regjistruan 389.946 raste të reja, ndërsa më 27 janar infe ktimet ranë në 196.257 raste të reja.