Dy femra rr.ihen për parking para syve të sportistit të famshëm (Video)

TMZ-ja ka publikuar një video ku shihet një pë.rle.shje në parkim. Ngjarja ka ndodhur muaj më parë, pjesë e së cilës ishte edhe basketbollisti i famshëm, Rajon Rondo.

In.cide.nti filloi ver.bal.isht për një vend parkimi, por përshka.llëzoi duke pasur kon.f.likt fizik midis dy grave.

Pjesë e in.ciden.tit u bë edhe gruaja e basketbollistit amerikan. Avokati i gruas që u su.l.mua fiz.ikisht ka kërkuar 1 milion dollar në gj.yq.